گزارشی از حواشی سفر وزیر کشور

مهریه نماینده مبارکه با قیمت کدام گوشی همراه برابری می‌کند؟/ تذکر وزیر کشور به کامران

خبرنگار ما از متن و حاشیه شورای اقتصادی استان با حضور وزیر کشور گزارش می‌دهد.

آخرین اخبار