استاندار اصفهان:

اصفهان رتبه دوم جذب منابع کشور را به خود اختصاص داد

استاندار اصفهان گفت: ‌اصفهان پس از تهران که ۴۴ درصد جذب منابع کشور را به خود اختصاص داده‌، با ۷.۶ درصد از نظر جذب منابع، رتبه دوم را در کشور دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات