دریادار سیاری در مراسم تشییع دریادار شهید شیرانی:

حرکت در مسیر سرخ شهدا نیاز امروز کشور است

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه باید در خط شهدا بود، گفت: حرکت در مسیر سرخ شهدا نیاز امروز کشور است.

آخرین اخبار

تبلیغات