عضو مجمع تشکل‌‌ها و فعالان اقتصادی استان اصفهان:

نیاز به تدبیر نو داریم/ اتاق بازرگانی نقش مهمی در اقتصاد استان دارد

عضو مجمع تشکل‌‌ها و فعالان اقتصادی استان اصفهان گفت: اقتصاد استان ما در حال عبور از اقتصاد سنتی به خرده صنعتی و صنعتی است و در این میان نقش اتاق بازرگانی بسیار تاثیرگذار است.

آخرین اخبار