عبدالعزیز ساچادینا:

ولایت تدبیر الهی برای استقرار عدالت است/ غدیر؛ اساس اندیشه اسلامی

استاد مطالعات مذهبی دانشگاه ویرجینیای آمریکا گفت: ولایت اساس اندیشه سیاسی اسلام است، اگر غدیر را از تاریخ اسلام حذف کنیم، از قرآن چه باقی خواهد ماند؟

آخرین اخبار

تبلیغات