عضو هیات عالی تنظیم روابط قوای سه گانه:

شهدا با تشخیص صحیح وظیفه باعث عزت کشور شدند/ حرکت در مسیر ایستادگی و مقاومت ایران را به یک قدرت تهدید ناپذیر تبدیل خواهد کرد

حجت الاسلام ابوترابی گفت: حرکت در مسیر استقامت، صبر و ایستادگی و تداوم راه شهدا پیروزی هایی به مراتب فراتر از پیروزی های دفاع مقدس برای ایران خلق می کند و ایران را تبدیل به یک قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی، علمی و تهدید ناپذیر در منطقه خواهد کرد.

آخرین اخبار