مدیرکل دفترحفاظت و بهره‌برداری آب

حفر ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور/فرونشست زمین در وضعیت بحرانی است

مدیرکل دفترحفاظت و بهره‌برداری آب، گفت: فرونشست زمین و دشت‌های کشور ۱۰ برابر بیشتر از میانگین‌ جهانی است.

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان:

ایران تا 10 سال آینده به بیابانی کامل بدل می شود

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: با تداوم خشکسالی تا 10 سال آینده ایران به طور کامل به بیابان تبدیل می شود.

آخرین اخبار