قالیبافان و شاغلین صنایع دستی چشم انتظار تامین اعتبار بیمه

تداوم بیمه برخی از قالیبافان و شاغلین صنایع دستی استان اصفهان که اقدام به پرداخت به موقع حق بیمه خود نکرده اند و همچنین متقاضیان جدید، در گرو تامین بودجه از طرف دولت است.

آخرین اخبار