تازه های سلامت

شایع ترین تداخلات دارویی با غذاها را بشناسید

مصرف همزمان برخی داروها و غذاها نه تنها تاثیرات مثبت آنها را از بین می برد بلکه می تواند عوارض جانبی خطرناکی را به همراه داشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات