رئیس شورای شهر اصفهان:

شهرداری اصفهان، توسعه مراکز قرآنی در شهر را عملیاتی کند

رئیس شورای شهر اصفهان گفت: باید تدابیر لازم و اقدامات موثر برای گسترش فعالیت‌های مراکز قرآنی شهر اصفهان انجام شود تا مراکز فعال قرآنی بر وسعت و کیفیت فعالیت‌های خود بیفزایند.

آخرین اخبار

تبلیغات