متخصص طب سنتی مطرح کرد

تدابیر تندرستی در فصل پاییز/ از مهر هندوانه نخورید

متخصص طب سنتی تدابیر تندرستی در فصل پاییز را تشریح کرد و گفت: در این فصل توصیه شده از مصرف خوراکی‌هایی همچون هندوانه، خیار و کاهو خودداری شود.

یک متخصص طب سنتی:

تدابیر تندرستی در فصل پاییز در یک نگاه

یک متخصص طب سنتی تدابیر تندرستی در فصل پاییز در یک نگاه را تشریح کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات