مدیر کل دفتر امور طیور وزارت کشاورزی عنوان کرد

برنامه‌های وزارت کشاورزی برای افزایش تولید و صادرات طیور

مدیر کل دفتر امور طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیاست ما باید حمایت از تولید مبتنی بر بازار باشد چراکه در صورت بی‌توجهی به بازار در آینده دچار مشکل خواهیم شد.

آخرین اخبار

تبلیغات