تخم مرغ ایرانی تاریخ ساز شد

عرضه سنتی و نبود نظارت‌های کافی بر عرضه تخم مرغ به عنوان یک کالای تاثیر گذاربرسلامت مصرف کنندگان، باعث گاف تاریخی شد.

آخرین اخبار