عضو شورای اسلامی شهر نصرآباد:

مشکل کارگاه های مزاحم شهری، گلوی شهر را می فشارد

عضو شورای شهر نصرآباد خواستار همکاری متولیان شهری در راستای حل مشکلات کارگاه های مزاحم شهری و مشکلات به وجود آمده در این راستا شد.

آخرین اخبار