به دلیل ترس از رویارویی با انصار الله؛

عربستان ۹۶ روستای مرزی خود با یمن را تخلیه کرد

عربستان سعودی به دلایل امنیتی ۹۶ روستای مرزی خود با یمن را تخلیه کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات