شهردار اصفهان:

شهرداری اصفهان از شهروندان اصفهانی اکسیژن می‌خرد

شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان به‌ جای تملک و نگهداری فضای سبز، هزینه‌های نگهداری باغ‌ها و اراضی کشاورزی را بابت اکسیژن ایجاد شده به باغ‌داران و کشاورزان می‌پردازد.

آخرین اخبار