افشاگری مسعود میرکاظمی از تخلفات دولت روحانی:

روحانی و یاران او توضیح دهند که این ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را چه کردند؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت یازدهم تا پایان سال ۹۴ بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار داشته است. آقای رئیس جمهور و یاران او توضیح دهند که این ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را چه کردند

آخرین اخبار