معاون عمرانی فرمانداری در گفتگو با اصفهان شرق:

جاده حادثه خیز هرند به کوهپایه در انتظار تخصیص بودجه مانده است

معاون عمرانی فرمانداری گفت: محور هرند به کوهپایه از اولویت های دولت در شرق اصفهان می باشد که در جهت رفع خطرات این محور منتظر تخصیص بودجه هستیم.

آخرین اخبار