بیانیه مهندسان ناظر طرح‌های نفتی درباره قراردادهای جدید:

بی‌تدبیری‌های ۲۱ گانه در تدوین قراردادهای جدید نفتی/اعمال حاکمیت بر میادین نفتی در اختیار ایران نمی‌ماند

جمعی از مهندسان ناظر ایرانی طرح‌های نفتی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به نهادهای نظارتی ضمن برشمردن ۲۱ مورد از ایرادات الگوی جدید قراردادهای نفتی، خواستار اعمال حاکمیت دولت بر میادین نفتی شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات