بی اعتمادی نمایندگان به طرف غربی کاملا مشهود است

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: در بین سخنان نمایندگان این نکته به وضوح بیان می شود که نباید به کشورهای غربی اعتماد کرد، این در صورتی است که اعتماد به تیم مذاکره کننده ی هسته ای ایرانی بیان شد.

آخرین اخبار

تبلیغات