«علیرضا بازارگان» عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر

کسی که برای مرگ گربه‌اش چنین ناله می‌کند، بی‌هویت و بیمار است

کسی که آن قدر بی‌هویت است که این طور در مرگ یک گربه ناله می‌کند و خبر آن را با تمام دنیا به اشتراک می‌گذارد یک بیمار است، و هرگز نباید یک بیمار را مسخره کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات