عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

دولت نتوانست وعده تک نرخی شدن ارز را اجرایی کند؛ شرط مجلس برای نرخ ارز در بودجه ۹۷

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ ارز چندگانه در کشور سبب تنزل سرمایه‌گذاری خواهد شد، گفت: دولت نتوانست وعده تک نرخی شدن ارز را اجرایی کند.

آخرین اخبار

تبلیغات