بی‌اعتمادی به آمریکا؛ سلاح مرگبار ایران علیه شیطان بزرگ

آمریکایی‌ها برای تلاش در راستای تضعیف و یا از بین بردن این بی‌اعتمادی توجیهات ناگفته قابل فهمی دارند که مهم‌ترین آن فرصت ساز شدن این بی‌اعتمادی برای ایران است.

آخرین اخبار

تبلیغات