امام جمعه شهر نصرآباد:

بیکاری جوانان گوشه ای از مشکلات منطقه محروم جرقویه است

امام جمعه شهر نصرآباد گفت: شایسته نیست شهر نصرآباد و منطقه جرقویه که در فاصله 60 کیلومتری اصفهان قرار دارد، این همه مشکل داشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات