ادعاهای اقتصادی که در کوچه و بازار حس نمی‌شود/آیا ” بازی با آمار” راه حل مشکلات اقتصادی است؟

در هفته های اخیر برخی مردان اقتصادی دولت تحلیل های ناقصی با توسل به آمارهای مختلف ارائه کردند که باعث سردرگمی مردم و همچنین کارشناسان شده است که مهمترین دلیل آن عدم تطابق آمارها با واقعیت های جامعه است.

آخرین اخبار

تبلیغات