درد و دل های جوانان از بیکاری تا آرزوهای دور

خارج رفتن به هر قیمتی، رویای امروز جوان ایرانی/ چرا تحصیل در خارج از کشور نسل جوان را جذب می‌کند؟

با وجود آن که صندلی های دانشگاه ها در ایران خالی می ماند باز هم بسیاری از جوانان هستند که در رویای تحصیل در خارج از ایران، بار سفر می بندند و راهی می شوند و دیگر نمی‌توان گفت که خروج از ایران این روزها به دلیل پذیرفته نشدن در دانشگاه است.

آخرین اخبار

تبلیغات