گزارش؛

بیکارِ بی‌پولی که میلیونر شد

مهندس جوان رامسری با اشاره به اینکه تا ۲ سال دیگر بازار تمشک داخل را تأمین می‌کنیم گفت: با راه اندازی یک باغ ۵۰۰ متری کشت تمشک را شروع کردم و در حال حاضر ۲۰ باغ تمشک دارم.

آخرین اخبار

تبلیغات