رفع دردهای استخوانی و هضم بهتر غذا با مصرف زنجبیل

خوردن زنجبیل کرم معده, یرقان, تقطیر بول (قطره قطره آمدن ادرار) و اسهالى که از غذاى مسموم باشد را رفع می کند همچنین موجب هضم غذا می‌شود و برای فلج, لقوه و مفاصل و درد ساق‌ها مفید است.

آخرین اخبار

تبلیغات