مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان:

اجرای طرح نظارت بیمارستان‌ها از 15 خرداد در اصفهان

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: بیمارستان‌ها تا ۱۵ خرداد برای ارتقای کیفیت فرصت دارند که پس از این فرصت، از 15 خرداد طرح نظارت بیمارستان‌ها به صورت جدی آغاز می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات