بیمه مرکزی منتشر کرد:

جداول حق بیمه سالیانه شخص ثالث ۹۴/ تعیین سقف تعهدات دیه و مالی

بیمه مرکزی جداول مربوط به حق بیمه های سال ۹۴ شخص ثالث با اعمال تخفیفات داوطلبانه برای تعهدات بدنی، مالی و حوادث راننده را منتشر کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات