در دیدار مقتدایی با مردم حسن آباد مطرح شد:

بیمه کشاورزان و قالی بافان، مشکل عمده در بین کشاورزان حسن آبادی

مقدايي نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در ديدار با مردم شهر حسن آباد جرقويه در جريان مشکلات مردم اين منطقه قرار گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات