سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد:

خدمات تامین اجتماعی موبایلی شد

ارائه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی از طریق بستر تلفن همراه با کد دستوری #١٤٢٠*٤٤* فراهم شده است و بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان می توانند با شماره گیری آن خدمات دریافت کنند.

رئیس بیمه‌گری و درآمد بیمه ایرانیان

رویکرد بیمه سلامت در استان اصفهان کاهش رقم پرداختی مردم است

رئیس اداره بیمه‌گری و درآمد اداره کل بیمه سلامت ایرانیان استان اصفهان گفت: رویکرد بیمه سلامت در استان اصفهان کاهش رقم پرداختی مردم است و در کنار آن، افزایش کیفیت خدمات خود را دنبال می‎کنیم.

دادخواه

مهاجرت چهارمحالی ها به اصفهان دلیل اصلی افزایش تعداد بازنشستگان استان

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: مهاجرپذیری اصفهان به ویژه از استان چهارمحال بختیاری و خوزستان دلیل رشد ۱۰ درصدی بازنشستگان استان است.

طی یکسال؛

بیش از ۵۶۸ میلیارد تومان صرف درمان بیمه شدگان اصفهان شده است

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان گفت: طی یکسال بیش از ۵۶۸ میلیارد تومان صرف درمان بیمه شدگان اصفهانی شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات