لقمه های نقد (3)؛

چرا صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایر پول نقد از مردم می گیرد و وعده نسیه می دهد؟

مردم شرق اصفهان سال هاست با مشکل خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند و انتظار می رود دولت، تدبیری اتخاذ کرده و طبق آیین نامه اجرایی صندوق مانده حق بیمه اعضای صندوق را پرداخت کند.

کارگزار بیمه کشاورزان جرقویه علیا خبر داد:

استفاده از مزایای صندوق بیمه اجتماعی در شهرهای زیر 20 هزار نفر

احمدی گفت: افرادی که در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان بیمه می شوند، دیگر لزومی به ثبت نامشان در سازمان بیمه اجتماعی نیست.

آخرین اخبار

تبلیغات