منوچهری:

دولت ۵۰درصد حق بیمه رانندگان تاکسی را پرداخت می‌کند

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: حق بیمه رانندگان تاکسی ماهانه مبلغ چهار میلیون و ۷۵۰ هزار ریال است که معادل ۵۰ درصد آن را دولت و۵۰ درصد را راننده باید پرداخت کند.

آخرین اخبار

تبلیغات