مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهری کشور

بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی تا پایان سال اجرایی می‌شود

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهری کشور از به اجرا در آمدن بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی تا پایان سال خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات