اجرای طرح بیمه تکمیلی درمان روستاییان کشور

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، مهم‌ترین اقدامات این سازمان در راستای اجرای جهش تولید را تشریح کرد و گفت: اجرای طرح‌های الکترونیک وتولید صافی‌های همودیالیز، از جمله این اقدامات است.

آخرین اخبار

تبلیغات