۶۵ درصد جمعیت استان بیمه تأمین اجتماعی دارند/ هزینه‌ها با اجرای طرح تحول سلامت ۵ برابر شد

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: ۶۵ درصد جمعیت استان یعنی نزدیک به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات