انتقال اورژانسی ۱۷ هزار بیمار مشکوک کرونایی در اصفهان/ درگیری 295 نفر از پرسنل فوریت‌های پزشکی با کرونا

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت:سال گذشته بیش از ۲۶۰ هزار مأموریت در اورژانس پیش بیمارستانی داشتیم که شامل مأموریت‌های تصادفی یا سایر بوده است، ۱۹۰ هزار مأموریت غیرتصادفی و ۱۷۰ هزار مأموریت تصادفی بوده است.

آخرین اخبار

تبلیغات