مدیرکل دامپزشکی اصفهان:

آمارهای تلفات تب برفکی استان اصفهان غیرواقعی است

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه آمارهای مربوط به تلفات تب برفکی مورد تائید دامپزشکی اصفهان نیست، گفت: آمار تلفات امسال نسبت به سال ۸۷ که تب برفکی شایع شده بود بسیار کمتر است.

آخرین اخبار

تبلیغات