مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت اصفهان:

۲۰۰ کانون آلوده به سالک در اصفهان شناسایی شد

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیردار مرکز بهداشت اصفهان گفت: تاکنون ۲۰۰ کانون آلوده به سالک در استان اصفهان شناسایی شده است.

مهدی رفائی:

آوار آلودگی های صنعتی و زیست محیطی بر سر مردمان شرق اصفهان

آهای مسئولین، مردم شرق اصفهان در حال خفگی هستند! این شاید کلید واژه هر آن است که سطرهای آینده می نویسم.

آخرین اخبار

تبلیغات