بر اساس مطالب علمی پزشکی؛

هشدار، مصرف بی رویه این سبزیجات برای شما ضرر دارد

سبریجات با وجود خواص فراوانی که دارند، اما مصرف بیش از حد آنها می تواند سلامتی را به خطر اندازد.

آخرین اخبار

تبلیغات