وزیر بهداشت مطرح کرد؛

وقوع سالانه ۳۱۳ هزار مرگ به علت بیماری های غیر واگیر در کشور

وزیر بهداشت گفت: از ۳۸۰ هزار آمار فوتی در سال ،حدود ۳۱۳ هزار نفر به دلیل بیماری های غیرواگیر جان خود را ازدست می دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات