ولایتی عنوان کرد

ضرورت تجهیز بیمارستان ها در مقابله با بیماری های عفونی و تنفسی

رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، با اشاره به جدی بودن بیماری های عفونی و تنفسی، ضرورت آمادگی برای مقابله با این قبیل بیماری ها را مورد تاکید قرار داد.

آخرین اخبار

تبلیغات