متخصص چشم:

خطر بیماری آب سیاه «دزد بینایی» را جدی بگیرید

دکترخسرو جدیدی گفت: به دلیل پیشرفت نامحسوس آب سیاه و در نهایت از بین رفتن کامل بینایی، لازم است افراد در معرض خطر نسبت به چکاپ های پیاپی اقدام کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات