زالی مطرح کرد؛ بیماری های ریوی تا سال ۲۰۳۰ در زمره ۵ بیماری شایع

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از بیماری های ریوی به عنوان یکی از پنج بیماری شایع تا سال ۲۰۳۰ نام برد.

آخرین اخبار

تبلیغات