شکسته شدن ناخن ها، هشداری برای مشکلات جدی تر

شکستن راحت ناخن های دست یا تکه تکه شدن آن ممکن است نشانه‌ای از کمبود ماده‌ای حیاتی در بدن باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات