متخصص قلب و عروق تصریح کرد

سیگار یکی از مهمترین عوامل بیماری عروق محیطی/سیگار یکی ازعوامل قطع عضو جوانان ایرانی

یک متخصص قلب و عروق، سیگار را یکی از مهمترین عوامل بیماری عروق محیطی دانست و گفت: سیگار مهمترین عامل قطع عضو جوانان ایرانی است.

آخرین اخبار

تبلیغات