در سایه سکوت مسئولین؛

پروژه‌ تولید سرطان‌ در کشور 13 ساله شد

پس از گذشت 13 سال از پروژه تولید سرطان در کشور در سایه سکوت مسئولین این تولید همچنان جولانگاه زندگی مردم است و چه بسا که واردات آن نیز در کشور شدت گرفته است.

آخرین اخبار

تبلیغات