متخصصان توصیه کرده اند؛

رابطه تغییرات ناخن‌ها با سلامت شما

تغییر در ناخن‌ها می‌تواند مشکلات زیادی از کمبود مواد غذایی در بدن تا وجود مشکل قلبی عروقی را نشان دهد. درواقع بررسی ناخن و بستر آن بخش مهمی از فرآیند ویزیت یک متخصص پوست است.

آخرین اخبار

تبلیغات