با حضور مسئولین شهر ورزنه:

صندوق خیریه بیماری های خاص در ورزنه تاسیس شد

جلسه ای با بعنوان تاسیس صندوق خیریه برای بیماران صعب العلاج و بیماریهای خاص در ورزنه تاسیس شد.

آخرین اخبار

تبلیغات